Ku të vendos qesen time të biodegradueshme?

Ku të vendos qesen time të biodegradueshme?

Pasi janë mbushur dhe mbyllur, qeset duhet të vendosen në
kontejnerin për “mbeturina kuzhine” ose “mbeturina organike” të
banesës suaj ose në një pikë grumbullimi komunale.