Si të pajisemi me to?

Si të pajisemi me to?

Qeset e biodegradueshme

Qese të biodegradueshme të mbështjella në rule të përshtatshme me la p'tite poubelle verte janë në shitje në shumicën e dyqaneve të kantonit.
Gjithashtu disa komuna ia ofrojnë këto qese banorëve të tyre.
Informohuni pranë bashkisë tuaj.

Kompleti i seleksionimit

Shpërndarja e 100.000 kompleteve të seleksionimit (të përbëra nga një kosh me vrima dhe një rul me qese të biodegradueshme) ka filluar më 12 shtator 2016 në 23 komuna të kantonit. E kryer derë më derë apo në stenda, kjo shpërndarje mund të zgjasë shumë muaj në disa komuna. Informohuni pranë bashkisë suaj për më shumë informacion mbi planifikimin e shpërndarjes.

Harta e komunava pjesëmarrëse në operacion

carte des communes

Calendrier distribution: 

Plani i shpërndarjeve

Nëntor 2016
26.11.16
Onex Coop Rue des Bossons 17 (9h-18h)
Dhjetor 2016
21.12.16
Plan-les-Ouates Place de la Mairie (18h-21h)

Për çdo pyetje tjetër,
kontaktoni Shërbimin tonë të Informacionit

022 546 76 00

info-service-deta@etat.ge.ch